Τεχνητο Λιμνιο Λευκωνα

Κεντρικής Μακεδονίας
Σερρών
EL52603500
10,89
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°6'43''N 23°29'50''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή