Τεχνητο Λιμνιο Κεφαλοχωριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Ηρακλείας
EL52603300
1,75
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°58'50''N 23°17'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή