Τεχνητο Λιμνιο Καρυδοχωριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52603200
2,83
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°19'30''N 23°34'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή