Τεχνητο Λιμνιο Δομιρου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52603000
6,94
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°57'17''N 23°55'15''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ροδολίβος-Δόμιρο-Αγγίστα-Μυρίνη

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή