Τεχνητα Λιμνια Βαλτοτοπιου Σερρων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αμφίπολης
EL52602400
10,57
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°0'34''N 24°0'15''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λούγκας-Κάνα-Τζικια-Ntermentersi (Κρηνίδος-Φυλλίδος)

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή