Τεχνητα Λιμνια Ανω Βροντους Σερρων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52602300
96,13
1,44
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°17'6''N 23°40'57''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR23 - Ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Σέρρες
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1260007 ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ - ΛΑΪΛΙΑΣ - ΕΠΙΜΗΚΕΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή