Εσωτερικο Ελος Χειμαρρου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52602000
17,78
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°7'19''N 23°15'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή