Εσωτερικο Ελος Σησαμιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Βισαλτίας
EL52601900
33,72
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°57'38''N 23°24'45''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή