Εσωτερικο Ελος Μητρουσιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52601600
120,19
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°3'30''N 23°28'51''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή