Εσωτερικο Ελος Καρπερης

Κεντρικής Μακεδονίας
Ηρακλείας
EL52601300
35,17
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°7'58''N 23°17'22''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή