Εσωτερικο Ελος Θερμων

Κεντρικής Μακεδονίας
Βισαλτίας
EL52601100
68,02
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°53'31''N 23°32'50''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή