Εσωτερικο Ελος Ηρακλειας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52601000
0,79
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°10'13''N 23°29'32''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR23 - Ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Σέρρες

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή