Εσωτερικα Ελη Παλιομανας Μπελιτσα

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52600800
16,85
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°0'39''N 23°33'46''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή