Εκβολικο Συστημα Στρυμωνα

Κεντρικής Μακεδονίας
Αμφίπολης
EL52600200
5527,37
5527,37
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°47'13''N 23°51'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Τσουράκη-Γέφυρα (Αμφίπολης)
GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Εκβολές Στρυμόνα Δήμος Ορφανού
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1260002 ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1260002 ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή