Τεχνητα Λιμνια Ρυακιων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52503300
23,39
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°23'48''N 22°21'25''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής χυλαμιδι-Παλαιόκαστρο-Κόκκαλα (Ρυακιών)

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή