Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Λιτοχωρου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52503200
4,16
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°7'46''N 22°31'24''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή