Τεχνητα Λιμνια Ανω Μηλιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52502800
0,98
0,98
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°15'28''N 22°16'21''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1250002 ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή