Τεχνητο Λιμνιο Μοσχοποταμου

Κεντρικής Μακεδονίας
Κατερίνης
EL52501900
10,37
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°20'2''N 22°17'45''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή