Τεχνητο Λιμνιο Εξοχης 2

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52501700
43,02
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°21'35''N 22°26'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή