Τεχνητο Λιμνιο Αρωνα

Κεντρικής Μακεδονίας
Κατερίνης
EL52501500
7,25
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°17'35''N 22°25'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή