Παραποταμιο Εσωτερικο Ελος Κολινδρου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52501200
4,01
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°28'26''N 22°30'7''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή