Εκβολικο Συστημα Χελοποταμου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52501100
1008,37
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°10'11''N 22°33'12''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή