Εκβολικο Συστημα Καστριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Δίου - Ολύμπου
EL52500600
2693,92
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
39°57'56''N 22°40'10''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Βαρικό-Καλύβια (Πόρων)

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή