Εκβολη Ρεματος Λιτοχωρου 2

Κεντρικής Μακεδονίας
Δίου - Ολύμπου
EL52500500
20,83
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°5'49''N 22°34'1''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή