Εκβολη Ρεματος Λιτοχωρου 1

Κεντρικής Μακεδονίας
Δίου - Ολύμπου
EL52500400
35,78
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°2'14''N 22°35'9''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή