Τεχνητο Λιμνιο Λουτροχωριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52404900
11,25
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°43'47''N 22°6'31''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή