Τεχνητα Λιμνια Κερασιων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52403700
0,77
0,77
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°51'59''N 21°59'5''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1240008 ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή