Τεχνητο Λιμνιο Πλατανης

Κεντρικής Μακεδονίας
Έδεσσας
EL52403500
74,13
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°45'1''N 22°3'10''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή