Τεχνητο Λιμνιο Μαγαριτας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52403200
14,81
14,81
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°52'25''N 22°1'4''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1240008 ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή