Τεχνητο Λιμνιο Κατω Γραμματικου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52403000
27,85
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°42'10''N 21°54'10''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή