Τεχνητο Λιμνιο Καλης

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52402900
1,33
1,33
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°50'16''N 22°10'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1240009 ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ, ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1240005 ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή