Τεχνητο Λιμνιο Θεοδωρακειου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52402800
13,26
13,26
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°57'5''N 22°9'44''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1240009 ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ, ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή