Τεχνητα Λιμνια Κερασιων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52402500
48,83
48,83
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°52'19''N 21°59'16''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1240008 ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή