Τεχνητα Λιμνια Γραμματικου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52402400
31,65
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°43'23''N 21°58'10''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Φλαμουριά - Γραμματικού Δήμου Έδεσσας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή