Εσωτερικο Ελος Πολυκαρπιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλμωπίας
EL52402200
10,16
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°54'44''N 22°2'19''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή