Εσωτερικο Ελος Μηλιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52402100
8,49
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°0'0''N 22°8'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή