Εσωτερικο Ελος Εξαπλατανου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52402000
9,32
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°58'18''N 22°6'41''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή