Πλημμυριζομενοι Αγροι Ασπρου

Κεντρικής Μακεδονίας
Σκύδρας
EL52401500
66,39
0,00
Πλημμυριζόμενοι Αγροί
Artificial
2020
40°43'53''N 22°12'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή