Τεχνητο Λιμνιο Αγ. Λουκα

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52401400
13,57
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°42'47''N 22°18'20''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή