Τεχνητο Λιμνιο Κρητικος

Κεντρικής Μακεδονίας
Πέλλας
EL52401300
5,51
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°51'56''N 22°24'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή