Τεχνητη Λιμνη Δυτικου

Κεντρικής Μακεδονίας
Πέλλας
EL52401200
195,96
0,00
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
40°51'47''N 22°31'12''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή