Τεχνητο Λιμνιο Ρεματος Γουναρη

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52401100
4,00
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°50'19''N 22°25'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή