Τεχνητο Λιμνιο Σκισμενου Ρεματος

Κεντρικής Μακεδονίας
Πέλλας
EL52401000
26,65
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°50'30''N 22°24'48''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή