Εσωτερικο Ελος Παλιομανας Αχλαδοχωριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52400900
38,34
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°43'25''N 22°15'1''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή