Εσωτερικο Ελος Παλιομανας Ρεματος Ποταμος

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52400700
4,66
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°45'55''N 22°14'54''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή