Μικρη Λιμνη Πλαγιαριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52400400
8,08
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°51'3''N 22°17'15''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή