Εσωτερικο Ελος Πηγων Αραβησσου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52400100
144,28
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°50'31''N 22°18'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή