Τεχνητο Λιμνιο Παροχθιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52306500
1,00
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°3'51''N 23°2'23''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή