Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Περινθου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52306400
43,25
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°53'34''N 22°50'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή