Τεχνητο Λιμνιο Μεταξοχωριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52306000
6,10
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°5'10''N 22°57'19''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή